Bestuur en toezicht

Thuiszorg Groot Gelre is een besloten vennootschap en maakt deel uit van Stichting DrieGasthuizenGroep. De dagelijkse leiding berust bij de Raad van Bestuur en het wettelijk toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. 

Meer informatie over het bestuur en raad van toezicht kunt u vinden op de website van DrieGasthuizengroep.

Jaardocument

Jaarlijks wordt door Thuiszorg Groot Gelre een jaarverslag gemaakt. Dit document voldoet aan de regels verslaglegging en is voor iedereen in te zien op Jaarverslagenzorg.
026 363 92 23| |privacy