Belangenbehartiging cliënten

De cliëntenraad Thuiszorg Groot Gelre

De cliëntenraad denkt mee, geeft adviezen en behartigt de belangen van cliënten die thuiszorg nodig hebben. De cliëntenraad komt minimaal driemaal per jaar bij elkaar.

Hebt u punten die u aan de raad wilt voorleggen of wilt u zich beschikbaar stellen om mee te praten of deel te nemen? U kunt dit kenbaar maken door een brief naar het onderstaande adres te sturen of een e-mail te verzenden.

Thuiszorg Groot Gelre


Rosendaalseweg 485
6824 KK Arnhem

T.a.v. de voorzitter Cliëntenraad

Vacature


Momenteel heeft de Cliëntenraad een vacature. Bent u geïnteresseerd? Stuur een bericht naar het bovenstaande e-mailadres.

De Clientenraad bestaat uit 6 leden te weten: 

naam functie

Mevrouw S. Breij voorzitter
Mevrouw H. van Meurs lid
De heer H.G. Starink lid
De heer J.Hendriks lid
Mevrouw R. Brugman-Kersten lid
De heer Robbers lid 

Daarnaast neemt mevrouw J. Bliekendaal deel aan de vergaderingen als vertegenwoordigster vanuit de Centrale Cliëntenraad van DrieGasthuizenGroep.


De cliëntenraad wordt ambtelijk ondersteund door .

Het jaarverslag Cliëntenraad 2017 kunt u hier downloaden.

Zorgbelang Gelderland

Zorgbelang Gelderland behartigt de belangen van iedere Gelderse inwoner met een zorgvraag. Informatie kunt u vinden op haar website.

Landelijke belangenorganisatie LOC

Het LOC is woordvoerder namens cliënten(raden) bij onder andere Tweede Kamer, ministeries, verzekeraars en directies. Meer informatie kunt u vinden op haar website.


026 363 92 23| |privacy